HOIDAN

Niskan alueen kipujen taustalla voi olla hyvin moninaisia tekijöitä. Kun puhutaan mekaanisesta niskakivusta, tarkoitetaan selän omien rakenteiden toimintahäiriöiden aiheuttamia kiputiloja.

Selkäranka ja niska koostuvat monipuolisesti liikkuvasta nikamien ja niiden välilevyjen sekä pikkunivelten muodostamasta tornista. Optimaalisessa tilanteessa selkärangan jokaisen nikaman tulisi liikkua sille tarkoitetulla tavalla. Käytännössä näin on kuitenkin hyvin harvoin, vaan usein rasitus ja staattiset työasennot aiheuttavat rankaan ja pehmytkudoksiin jonkin asteisia toiminnan häiriöitä. Jotkin nivelistä jäykistyvät ja jotkin joutuvat liikkumaan liikaa. Lihaksista osa saattaa olla ylivenyneitä, kuten kaulan etuosan lihakset, ja osa liian kireitä, kuten kallonpohjan lihakset. Nämä toiminnanhäiriöt aiheuttavat kipuja, säteilyoireita rintaan ja raajoihin, hermojen ärsytystä ja muuttavat vähitellen ryhtiä. Vasta kun lihakset saadaan vahvistettua ja nivelten toiminta normalisoitua, saadaan ranka toimimaan normaalisti ja kivuttomasti.

Kaularangan alueella kivut ja siitä johtuvat säteilyoireet voivat johtua kireyksien lisäksi myös välilevyn pullistumasta, traumoista tai esimerkiksi reuman aiheuttamista kulumamuutoksista. Vastaanotolla selvitetään ensimmäisellä kerralla mahdolliset aiemmat sairaudet ja tapaturmat sekä suunnitellaan turvallinen hoito tämän mukaan.

Selkäkipu tarkoittaa selän alueella esiintyvää kipua. Alaselkäkipu on hyvin yleinen oire.Yli joka kolmannella työikäisellä suomalaisella viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut alaselänkipua. Osteopatiassa selvitetään ensin kivun tausta. Kipu voi tulla lihaksista, rangan pikkunivelistä eli faseteista, välilevystä, hermoärsytyksestä tai ligamenteista.

Iskiaskipu on yksi tavallisimmista vaivoista jota osteopaatti hoitaa.Iskias on  alaselkäkipua kovempaa kipua ja säteilee tyypillisesti pakaraan, takareiteen, reiden ulkosivulle, sääreen ja jalkaterään. Alaraajassa voi ilmetä iskiaksen oireina puutumista, pistelyä ja lihasheikkoutta. Erona tavalliseen selkäkipuun iskiaskipu tuntuu jalassa, kun tavallisessa selkäkivussa kipu painottuu paikallisesti selkään.

Facettilukko voi aiheuttaa pistävää kipua,liikerajoitusta,yläselässä oleva facettilukko voi tuntua pistävänä kipuna lävitse rintalastan tai säteilevänä kipuna kylkikaareen,sisäänhengitys yleensä pahentaa oireita.
Yläniskassa oleva lukko aiheuttaa päänkiertovajetta ja säteilevää kipua takaraivolle.
Alaselässä oleva facettilukko aiheuttaa liikerajoitusta paikallista kipua ja paineen tuntua.
Facettinivellukko on hoidettavissa osteopaattisilla menetelmillä manipulaatiolla tai mobilisaatiotekniikalla. Yleensä hoito on menestyksellistä ja nopeaa.

Selittämättömän selkäkivun takana voi olla si-nivelen toimintahäiriö jonka vain harvat tunnistavat.Si-nivelellä tarkoitettaan ristisuoliluuniveltä, joka muodustuu lantion suoliluun ja ristiluun välille. Si-nivelen tehtävänä on lieventää lantioon kohdstuvaa rasitusta ja jakaa kuormitusta alaselän ja jalkojen välillä. Si-nivelessä voi esiintyä virheasentoja,virheasennota aiheuttavat eniten selittämättömiä alaselkä/lantion kiputiloja. Myös raskauden aikana si-nivelen kivut ovat yleisiä, sekä välittömästi raskauden jälkeen.
Si-nivelen toimitahäiriöt ovat hoidettavissa osteopaattisin tekniikoin manipulaatiolla,mobilisaatiolla ja lonkan kautta takareiden lihastekniikoita apuakäyttäen.

Päänsäryt ovat yksi tavallisimpia syitä hakeutua osteopaatin vastaanotolle,päänsärky tyyppejä on monia erillaisia yleisimmät ovat staattisista työasennoista johtuvat jännityspäänsärky,nikaman toimintahäiriöistä johtuvat ongelmat.

Migreeni on kohtauksellinen päänsärky,yleensä taustalla neurolooginen sairaus. Migreeniä on kahta päätyyppiä aurallinen ja auraton.

Huimaus eli vertigo on yleinen vaiva, jolla voi olla monia syitä. Joka kymmenes suomalainen hakeutuu jossain elämänsä vaiheessa hoitoon huimauksen vuoksi. Huimaus on usein kiusallinen vaiva, joka voi haitata elämää pahasti.

Huimaus on fysiologisista seikoista aiheutuva subjektiivinen tuntemus. Huimauksella tarkoitetaan tunnetta siitä, ettei oma tasapaino suhteessa ympäristöön ole kunnossa. Paha huimaus voi johtaa tasapainon menettämiseen eli kaatumiseen.

Huimaustyyppejä erotellaan kaksi päätyyppiä: kiertävä eli kiertohuimaus ja kaatava. Kiertohuimauksessa tuntuu esimerkiksi huone pyörivän, kaatavassa koetaan, että keinutaan, kaadutaan tai pudotaan. Kiertohuimaus liittyy lähes aina sisäkorvan tasapainoelinten vikaan.
Yleisiä huimauksen syitä ovat niska-hartiaseudun lihasten kireys ja hyvänlaatuinen asentohuimaus. Muita hyvälaatuista aiheuttavia tekijöitä kaularangan-niveltoimintahäiriöt,triggerpistekivut ja yläniskan lihastoimintahäiriöt.
Osteopaatti hoitaa huimausvaivoja, siihen voidaan löytää apu hyvinkin nopeasti.

Raajojen puutumiseen voi olla useita erilaisia syitä. Kyse saattaa olla esimerkiksi verenkiertoperäisestä puutumisesta, hermon puristuksesta johtuvasta puutumisesta tai ainoastaan lihaskireyksien kautta triggerpisteiden aiheuttamista heijasteista.
Alussa selvitän onko puutuminen jonkin yksittäisen hermon tai hermojuuren alueella vai onko kyseessä laajempi puutuminen, joka voi viitata muuhun neurologiseen ongelmaan. Hermojen pinnetilat sekä lihasten ja nivelten jäykkyydestä johtuvat puutumiset ovat useimmiten helposti hoidettavissa.

Noidannuolella tarkoitetaan selän äkillistä kiputilaa, jossa selkä usein jäykistyy johonkin pakkoasentoon ja lihakset kiristyvät suojakramppiin.
Useimmiten kipu alkaa nosto-, kierto- tai taivutusliikkeen yhteydessä. Yleensä selän liikuttaminen on vaikeaa ja aiheuttaa selkään pistävän puukkomaisen tuntemuksen. Myös jalat saattavat mennä alta. Taustalla on usein nikamien toimintahäiriö, välilevyn repeytyminen tai lihaskramppi. Jos asiakkaalla ei ole välilevyperäisen vaivan oireita(säteily-oireita jalkoihin), saadaan lumbago-peräiseen kipuun yleensä tehokas apu manuaalisista hoidoista jo yhdellä tai muutamalla hoitokerralla.

Olkapään kipu on iso haitta ihmiselle koska se vaikuttaa koko käden toimintaan.Kipu on moninainen vaiva,olkapäänkiputilaan vaikuttavat monet syyt,olkanivelen nivelrikko aiheuttama kipu haittaa usein iäkkäämpiä ihmisiä.Nivelrikko voi myös tuntua ja kuulua rahinana.

Olkalisäkkeen alainen kipu,oire on tyypillisin 40-60 vuotiailla,kipu tuntuu yösärkynä olkavartta loitontaessa ja kiertoliikkeessä.

Kiertäjäkalvosimen ongelmat(rotatoor cuffinlihakset), kiertäjäkalvosimen vaivat ovat yleisiä erityisesti iäkkäämillä ihmisillä,kipu tuntuu yleisesti olkapään ulkosyrjällä.

Soita ja varaa aika