KOULUTUS

Ortopedisen osteopaatin koulutus on nelivuotinen aikuiskoulutus, jonka laajuus on 240 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta hyvän oppimisen saavuttamiseksi. Koulutus koostuu viikon mittaisista lähijaksoista, joita on vuodessa yksitoista. Koulutuksen aikana viikon lähijaksoja on yhteensä 44. Lisäksi koulutus sisältää muutamina viikonloppuina lääkärien tai muiden asiantuntijoiden pitämiä luentoja mm. fysiatriasta, ortopediasta ja liikuntalääketieteestä. Ortopedisen osteopatian koulutuskeskusta ylläpitää Seinäjoen Selkäkeskus Oy.

Viikon mittaiset lähiopetusjaksot Pasilassa sisältävät teoriaa, käytäntöä, luentoja ja tenttejä. Teoriaopetus koostuu etenkin toiminnallisesta anatomiasta ja fysiologiasta. Käytännön osioissa opiskellaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja neurologian kliinisiä testejä, nivelten mobilisaatioita ja manipulaatioita, pehmytkudoskäsittelyitä sekä terapeuttisen harjoittelun ohjaamista.
Ortopedisen osteopaatin peruskoulutukseen kuuluu laaja radiologinen osaaminen. Koulutuksen aikana harjoitellaan röntgenkuvien tulkintaa osteopaattisen diagnoosin täydentämiseksi. Lisäksi tutustutaan muihin radiologisen kuvantamistapoihin.

Suurin osa koulutuksesta järjestetään Länsi-Pasilassa Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa. Kymmenen opetusviikkoa pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan toimipisteessä. Laureassa opiskellaan osteopatiaa tukevia aineita, kuten mikrobiologiaa, ravitsemusoppia ja sisätauteja. Terveydenhuoltoalan ammattilaisena osteopaatilla tulee olla ymmärrys sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöstä ja moniammatillisesta toiminnasta. Lääketieteen jatkuva kehitys vaatii tutkitun tiedon eli näyttöön perustuvan terveydenhuollon (evidence-based medicine) ymmärtämistä ja oman oppimisen kehittämistä koko työuran aikana. Näitä aineita opiskellaan myös ammattikorkeakoulussa. Lisäksi korkeakouluopintoihin kuuluvat kieliopinnot englannista ja ruotsista. Yhteensä Laureassa suoritetaan 37,5 opintopistettä.

Koulutus ei sisällä klassisen osteopatian tekniikoita, kuten kraniosakraaliterapiaa tai viskeraalista osteopatiaa, vaan pitäydymme lääketieteellisesti todennetuissa hoitomuodoissa.

Soita ja varaa aika